Граматична омонімія

Користуючись корпусом, треба враховувати, що для багатьох словоформ програма не може визначити одну лему і граматичні ознаки, оскільки така форма є у кількох парадигмах. Наприклад, "брати" може бути дієсловом або іменником (у корпусі така словоформа має кілька лем і кілька наборів граматичних тегів). Тому, шукаючи за граматичними ознаками, можна отримати якісь помилкові результати.

Автоматичного зняття омонімії у корпусі нема. Для деяких словоформ Андрій Рисін вручну вилучає нечастотні леми, наприклад, лему "здір" для словоформи "здорові" або леми "кіл", "кола" і "колоти" для "коли". У більшості випадків це допомагає, але в інших виникають помилки. Наприклад, тут "коли" — дієслово, але корпус цього не показує:

"Ріж! Коли /|коли|/|adv:&pron:int:rel|conj:subord|part|! Рубай! Кидай з валу всіх — і ворогів і громадян!" (Вальтер Скотт, Карло Сміливий, 1929, Н. Ткаченко-Ходкевич)


How to use this theme

Every part of this theme can be translated to another language. Even this content you are reading now!

The drop-down in the main menu is called a Locale Picker. It lets you quickly switch between any of the available languages when browsing this website.

For help on setting up more languages, close this popup and click the Languages menu item.