Датування

Тексти в корпусі датовано роком написання або останнім роком, коли твір міг бути написаний; перекладні тексти датовані роком створення перекладу. Дата написання є основною датою твору в корпусі, за якою текст потрапляє у свій хронологічний підкорпус. Додатково може бути зазначено також рік видання, за яким подано текст.

Щоб шукати лише в текстах певного часу, треба на сторінці пошуку у розділі Text types --> DOC.DATE ввести рік або кілька років. 

У цьому полі працюють регулярні вирази, які можна комбінувати (символ | означає "або", крапка означає будь-який символ, набір символів у квадратних дужках [ ] показує, що на цьому місці в рядку може стояти один із перерахованих символів). Приклади, як можна вказати діапазон для пошуку:

1912-1914 рр.  --  1912|1913|1914

Або:

191[234]

Або:

191[2-4]

1980-1989 рр. --  1980|1981|1982|1983|1984|1985|1986|1987|1988|1989

Або:

198[0-9]

Або:

198.

1980-1999 рр. -- 19[89][0-9]

Або:

19[89].

1991-2022 рр. -- 199[1-9]|20[0-1][0-9]| 202[0-2]


Для пошуку за роком публікації треба вибрати атрибут DOC.PUBLICATIONYEAR

How to use this theme

Every part of this theme can be translated to another language. Even this content you are reading now!

The drop-down in the main menu is called a Locale Picker. It lets you quickly switch between any of the available languages when browsing this website.

For help on setting up more languages, close this popup and click the Languages menu item.