Пошук у ГРАКу

Пошук через інтерфейс NoSketch Engine

ГРАК-17

ГРАК-16

Для пошуку в корпусі перейдіть на сторінку пошуку, оберіть в меню потрібний корпус і натисніть "Concordance":

Для пошуку важливо знати, що ГРАК має морфологічну розмітку. Кожному токену в корпусі приписано лему і теги. 

Наприклад, речення Пан Марое приїхав миритисярозмічено так:

(Слова Марое немає в словнику, тому словоформа має порожню лему і тег unknown.)

Відповідно можна шукати в корпусі — 

  • за словоформою (word) — для пошуку слова в точній граматичній формі або для пошуку нелематизованого слова (наприклад, Турманов), 
  • за лемою (lemma)  — для пошуку слова в усіх граматичних формах, 
  • за фразою (точною послідовністю симоволів з пробілами; phrase) — для пошуку сполучень з кількох слів у точній граматичній формі, 
  • а також використовувати теги під час складнішого пошуку за допомогою CQL.
    CQL: інструкція українською мовою

Потрібний атрибут для пошуку виберіть в меню:


Простий запит (simple) працює не зовсім прозоро: для лематизованих слів він спрацьовує як пошук за лемою, а для нелематизованих — як пошук за словоформою. Сполучення кількох лематизованих слів опрацьовує як послідовність лем.

У рядку пошуку simple працюють шаблони пошуку (англ. wildcard). Зірочку (*), знак питання (?) та подвійний дефіс (--) можна використовувати таким чином:

1) зірочка (*) для 0 або більшої кількості символів, наприклад,
шука* дасть результат
шука, шукати, шукають, шукання...
я*к дасть результат
як, язик, ярмарок...

2) знак питання (?) означає лише один символ, наприклад,
сто? дасть результат
стою, стоп
але не знайде
сто

к?т знайде такі леми
кіт, кат, кут

Щоб шукати зірочку і знак питання, використовуйте знак (\): наприклад, \* та \?

3) подвійний дефіс (--) позначає дефіс, пробіл або відсутність символа, наприклад,
пів--села дасть результат
пів села, півсела, пів-села


Пошук через інтерфейс KonText

ГРАК-10

How to use this theme

Every part of this theme can be translated to another language. Even this content you are reading now!

The drop-down in the main menu is called a Locale Picker. It lets you quickly switch between any of the available languages when browsing this website.

For help on setting up more languages, close this popup and click the Languages menu item.