ГРАК

Генеральний регіонально анотований корпус української мови (ГРАК) – це велика, репрезентативна, структурована колекція текстів українською мовою у супроводі програми, яка дозволяє будувати на базі корпусу власні підкорпуси, шукати слова, граматичні форми та їх сполучення, а також обробляти результати пошуку, сортувати, робити збалансовані вибірки і одержувати різну статистичну інформацію.

Корпус призначений для здійснення лінгвістичних досліджень з граматики, лексики, історії української літературної мови, а також для використання під час укладання словників та граматик.

Корпус може бути використаний для вивчання мови на високому рівні, також при підготовці навчальних матеріалів, підручників, навчальних словників та вправ з використанням прикладів з реальних текстів, з урахуванням частотної сполучуваності тощо.

Корпус не є взірцем нормативної української мови, в ньому можуть трапитись слова і сполучення, які не відповідають сучасним нормам літературної мови.

Корпус охоплює період з 1816 по 2022 р. і містить понад 130 тисяч текстів різних жанрів, близько 30 тисяч авторів.

Просимо посилатися на ГРАК:

Генеральний регіонально анотований корпус української мови (ГРАК) / М. Шведова, Р. фон Вальденфельс, С. Яригін, А. Рисін, В. Старко, Т. Ніколаєнко та ін. – Київ, Львів, Єна, 2017-2024. – uacorpus.org.How to use this theme

Every part of this theme can be translated to another language. Even this content you are reading now!

The drop-down in the main menu is called a Locale Picker. It lets you quickly switch between any of the available languages when browsing this website.

For help on setting up more languages, close this popup and click the Languages menu item.